Links en downloads

Websites

NIP: beroepsvereniging Nederlands Instituut van psychologen
LVVP: De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Psychologie Magazine: Populair tijdschrift voor Psychologie met testen op het gebied van persoonlijkheid /gedrag /werk en relatie. Voor meer reflectie en zelfinzicht.
Fonds Psychische Gezondheid: Veel informatie over psychische problemen, met name over depressies; met testjes.
Website over EMDR van Vereniging EMDR Nederland;  EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Hoe gaat dit in z’n werk?: Een filmpje.
Trimbos Instituut: Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Onder ander informatie over angst- stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.