Even voorstellen…

Opleiding en werkervaring

Mijn naam is Frank Annee. In 1991 ontving ik mijn bul aan de Katholieke Universiteit Brabant. Sindsdien volg ik doorlopend diverse opleidingen en nascholingscursussen en specialiseerde me in hypnotherapie en NLP, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness en traumaverwerking (EMDR). Zo werd ik gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (BIG), registerpsycholoog NIP gezondheidszorg.
In 1993 ben ik gaan werken in een groepspraktijk in Tilburg. En in 2001 vestigde ik mijn praktijk in Made in Gezondheidscentrum Het Vierendeel. Daar werk ik nu nog steeds met veel plezier. Een voordeel van dit gezondheidscentrum is dat het makkelijk is om andere vormen van hulpverlening dicht in de buurt te hebben en deze  in te kunnen zetten om behandelingen nog effectiever te maken.

Levensvisie en missie

Mijn levensvisie is van grote invloed op de basishouding van waaruit ik werk als psycholoog. Ik zal proberen het kort onder woorden te brengen:
Ieder mens heeft van nature de behoefte om zich verbonden te voelen, zich thuis te voelen, geaccepteerd te worden, erbij te horen en geliefd te zijn.
Als daarin iets mis gaat kan dat pijnlijk zijn en soms pijnlijke sporen nalaten.
We moeten dan als het ware opnieuw verbinden, weer heel maken. Helen dus.
Liefde heelt.
Liefde heelt door: zelfacceptatie en zelfzorg, compassie met jezelf en de ander, (leren) accepteren dat sommige zaken in het leven niet te veranderen zijn; maar ook de moed vinden om te veranderen wat je wél kunt veranderen.

In mijn werk probeer ik het zelf-helend vermogen van mensen aan te spreken, zodat zij deze kracht kunnen gebruiken om pijn of andere vormen van lijden te verzachten en te verminderen. Daarbij kijk ik graag samen met u wat u nodig heeft en praktisch kunt doen om van uw klacht af te komen en uw doel te bereiken.
Ik voel me daarbij geïnspireerd door Carl Rogers, Insoo Kim Berg, Jon Kabat-Zinn, Eckhart Tolle, advaita vedanta.

Waarom ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars

Sinds 2016 heb ik geen contracten meer afgesloten omdat ik onafhankelijk wil zijn van de zorgverzekeraars. Ik ben van mening dat zij te veel macht hebben gekregen, en dat het economische belang te veel richtinggevend is voor hun beleid. Zij stellen eisen en leggen beperkingen op die de kwaliteit van de zorg niet ten goede komen. Ze verzwaren administratieve last, beperken therapeutische mogelijkheden en stellen ‘omzetplafonds’ waardoor mensen soms niet meer in behandeling genomen kunnen worden.
Niet alleen psychologen hebben hier last van. U herinnert zich wellicht dat tandartsen, huisartsen en ziekenhuizen de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest vanwege dezelfde klacht.
Ik stel de kwaliteit van zorg voorop en wil niet gebonden zijn aan eisen en beperkingen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden. Zonder contracten is er geen beperking door een omzetplafond: Ik ben ik vrij om cliënten aan te nemen en we hoeven uw behandeling niet korter te maken dan nodig is. Natuurlijk hoeven we het ook niet lánger te maken dan nodig is. Goede zorg betekent dat we proberen in het tempo dat bij u past een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Eind 2022 hebben een paar grote zorgverzekeraars aangekondigd ook vergoedingen van ongecontracteerde zorg te korten, waardoor de eigen bijdrage voor de patiënt hoger wordt. Er wordt zelfs gesproken over afschaffing van de restitutiepolis, waardoor vrije artsenkeuze wordt aangetast.

Ik heb een contract afgesloten met Zorroo ketenzorg.
Zorroo ketenzorg wordt gefinancierd door een paar zorgverzekeraars. Behandeling wordt door de zorgverlener gedeclareerd bij Zorroo. Als uw huisarts meedoet aan Zorroo ketenzorg, is de behandeling voor u gratis, ongeacht waar u verzekerd bent.
Zorroo ketenzorg kenmerkt zich door korte lijnen met huisartsen en andere hulpverleners, minimale administratieve lasten en geen beperkingen door omzetplafonds.