Verwijzers

De verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het onder andere noodzakelijk dat u uw patiënt een verwijsbrief meegeeft.
Daarin dient vermeld te zijn:
  Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
  Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld, de door u vastgestelde stoornis
  Uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code

 Multidisciplinaire aanpak

Psychologenpraktijk Doxas is gevestigd in Gezondheidscentrum Het Vierendeel. In dit centrum zijn meer dan tien verschillende vormen van gezondheidszorg onder één dak gevestigd, waaronder huisartsen (Maatschap De Ligne), maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie.
Soms kan het erg effectief zijn om de behandeling multidisciplinair aan te pakken. Zo blijkt bijvoorbeeld bij onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, psychologische behandeling gecombineerd met consulten bij de psychosomatisch fysiotherapeut snel resultaat te geven: Op die manier kan het versterken van lichaamsbewustzijn (signalen herkennen en interpreteren) geïntegreerd worden met zelfinzicht en gedragsverandering.

Psychologenpraktijk Doxas is een schakel in een ketenzorgproject. Dit wordt gefinancierd door de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen en gecoördineerd door Zorroo. Het kenmerkt zich door een nog intensievere samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarbij worden regelmatig de effecten gemeten op de voortgang van de behandeling. Het voordeel voor de patiënt is, behalve de multidisciplinaire aanpak, dat er geen kosten aan verbonden zijn. Ook het eigen risico wordt niet aangesproken.  Alleen patiënten van participerende huisartsen kunnen gebruik maken van dit project.