Wachttijd

Aanmeldstop

We streven er naar om de wachttijd tussen uw aanmelding en het eerste gesprek zo kort mogelijk te houden. De wachttijd is op dit moment ongeveer vier weken.
Er is geen wachttijd tussen het eerste en de daarop volgende gesprekken